joi, 5 ianuarie 2012

ARC - Asociația Rădăcini Culturale

Asociaţia Rădăcini Culturale are ca scop conceperea, organizarea şi promovarea de proiecte în domeniul cultural – artistic. ARC este interesat cu predilecție de spațiul cultural asiatic (incluzând, dar fără a se limita la: cultura japoneză, chineză, coreeană și indiană), precum și de o promovare corectă a culturii române în acest spațiu.
* Organizarea de activităţi cultural-artistice (ateliere, expoziţii, conferinţe, dezbateri, simpozioane, colocvii, mese rotunde, concerte, publicaţii, tabere de creaţie, festivaluri, etc.);
* Organizarea de schimburi culturale, în colaborare cu Ambasadele şi Centrele Culturale ale altor ţări în România, precum şi cu alte asociaţii sau fundaţii;
* Iniţierea unor programe şi evenimente de informare a publicului, operatorilor semnificativi şi instituţiilor din domeniu asupra problemelor specifice domeniului;
* Sprijinirea cercetării în domeniu şi elaborarea, editarea şi difuzarea de materiale informative (cărţi, reviste, audio/video, fotografii, etc.);
* Organizarea de tabere, şcoli, etc., alte activităţi recreative și servicii specifice;
* Colaborarea cu terţi pentru sprijinirea reciprocă în organizarea şi dotarea cu cele necesare atingerii obiectivelor comune;
* Strângerea de fonduri pentru iniţierea de acţiuni în vederea realizării obiectivelor Asociaţiei.


Cultural Roots Association has its main focus on making known the Asian cultures (including, but not limiting itself to the following civilizations: Japanese, Chinese, Korean and Indian), as well as on promoting Romanian culture in these areas through: 
  • Organizing cultural and artistic activities (workshops, exhibits, conferences, debates, symposiums, colloquiums, round tables, concerts, publications, creation camps, festivals, etc.);
  • Organizing cultural exchanges, in collaboration with Embassies and Cultural Centers of other countries in Romania, as well as other associations or foundations;
  • Initiating programs and information events for the general public, significant operatives and institutions in the field on issues regarding our field of activity;
  • Supporting research in the field and drafting, editing and distribution of informative materials (books, magazines, audio, video, photos, etc.);
  • Organizing camps, schools, and other recreational activities;
  • Collaborating with third parties through mutual support in organizing and equipping with everything necessary in order to achieve common goals and objectives;
  • Fund raising for initiating actions in order to achieve the Association’s objectives.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu